Trang giá cả

Các gói có trên GenzPVPT Services

Trang giá cả

Các gói có trên GenzPVPT Services

🇻🇳VPN Giá Rẻ

7.000 VNĐ /Tháng

Dung lượng 60GB

Thiết bị sử dụng : 1

Máy chủ : VN,SING,NHẬT,MỸ

Tốc độ : 50-100mbps

Hỗ trợ Android Ios MAC WIN

MUA GÓI

Best Selle

🇻🇳VPN Sinh Viên

20.000 VNĐ /Tháng

Dung lượng 500GB

Thiết bị sử dụng : 2

Máy chủ : VN,SING,NHẬT,MỸ

Tốc độ : 50-500mbps

Hỗ trợ Android Ios MAC WIN

MUA GÓI
🇻🇳VPN Tốc Độ Cao

40.000 VNĐ

Lifetime with Data Cap

Thiết bị sử dụng : 5

Máy chủ : VN,SING,NHẬT,MỸ

Tốc độ : 50-500mbps

Hỗ trợ Android Ios MAC WIN

MUA GÓI
🇻🇳VPN Vĩnh Viễn

50.000 VNĐ

Dung lượng 500GB/Sử Dụng Hết Dừng Truy Cập

Thiết bị sử dụng : 5

Máy chủ : VN,SING,NHẬT,MỸ

Tốc độ : 50-500mbps

Hỗ trợ Android Ios MAC WIN

MUA GÓI
🇻🇳VPN Vĩnh Viễn(PRO)

200.000 VNĐ

Dung lượng 3,999GB/Sử Dụng Hết Dừng Truy Cập

Thiết bị sử dụng : 5

Máy chủ : VN,SING,NHẬT,MỸ

Tốc độ : 50-500mbps

Hỗ trợ Android Ios MAC WIN

MUA GÓI
META CHINA

150.000 VNĐ /Tháng

Lifetime with Data Cap

Thiết bị sử dụng : 10

Máy chủ : VN,HK

Tốc độ : 50-500mbps

Hỗ trợ Android Ios MAC WIN

MUA GÓI